Bach Bloesem remedie

Bach bloesem therapie is een plantenextract die positief inwerkt op emoties.

Bach Bloesem remedie
Bach Bloesem remedie

De Bach Bloesem Remedies zijn vernoemd naar dr. Bach, die deze natuurlijke medicijnen ontwikkelde. Hij ontdekte dat stoffen uit wilde bloemen en planten invloed kunnen uitoefenen op hoe mensen in het leven staan.

De Bach Bloesem Remedies zijn er dan ook op gericht om negatieve emoties en karaktertrekken om te zetten in een positieve levensinstelling. In totaal zijn er 38 verschillende Bach Bloesems die ieder een eigen uitwerking hebben.

De Bach Bloesem therapie

De Bach Bloesem therapie bestaat uit het innemen van druppels, die zijn opgelost in een beetje water. De druppels zitten in kleine pipetflesjes. De druppels moeten enkele keren per dag worden ingenomen. De Bach Bloesem therapie is erop gericht de cliënt in een goed emotioneel evenwicht te brengen. Voor extreme emoties zijn er de Rescue-druppels en de Rescue-cream, die onmiddellijk gebruikt kunnen worden als zich noodgevallen voordoen.

Dr. Bach was een Engelse arts die duidelijk het verband inzag tussen onze emoties en geestesgesteldheid enerzijds en onze gezondheid en welzijn aan de andere kant. Meer nog, volgens hem lag de hoofd oorzaak van de meeste kwalen bij een geestelijke disharmonische toestand. Om die laatste terug in evenwicht te brengen (en zo een heling naar lichaam en geest te krijgen) ontwikkelde de eminente natuurkenner Dr. Bach 38 harmoniserende bloesemremedies, elk aangewezen bij een welbepaald geestelijk disbalans zoals angst, jaloezie, wanhoop….

U kunt zich bij Zonnevlecht laten testen op Bach Bloesem wat uw gemoedstoestand is.