Bent u verzuurd

Momenteel kennen wij in de Europese landen enorme welvaart. We hebben alles binnen ons handbereik om meer dan voldoende te voorzien in onze eerste levensbehoeften. Het enige waar we ons over zorgen hoeven te maken is over wat we willen: gezond zijn, mooi zijn, tevreden zijn, van het leven genieten en bovenal gelukkig zijn. Tenminste dat zou zo moeten zijn.

verzuurd

Civilisatose (welvaartsziektes)

Maar is de huidige welvaart wel zo welvarend? Of worden wij er juist steeds meer ontevreden, ongelukkiger en met name ongezonder door?

Onze huidige samenleving is gericht op snelheid en resultaat, waardoor we regelmatig te gehaast en te gestrest door het leven gaan. Dat stress een negatieve invloed heeft op ons welzijn behoeft geen uitleg, dit kan voor een verzuurd lichaam zorgen. Daarbij voeden wij ons steeds vaker en meer met gemanipuleerde en chemisch bewerkte voedingsmiddelen, om ons in die snelle en lekkere behoeften te voorzien. Vaak werken deze nog verslavend zijn ook. Waar veel mensen niet bij stilstaan is dat deze voedingsmiddelen veelal stoffen bevatten die ons op den duur ziek kunnen maken. De industrialisatie, de innovatie en de High Tech voorzien ons in het dagelijks leven van vele gemakken, maar waar wederom geen rekening mee wordt gehouden is de schadelijke straling en afvalstoffen die bij ontwikkeling en gebruik vrijkomen. Ook dit heeft geen gunstige invloed op onze gezondheid.

En wat blijkt nu, veel mensen lopen rond met gezondheidsklachten en er komen ook steeds meer chronisch zieken voor. De moderne geneeskunde is in staat om een groot deel van de symptomen van deze ziekten te bestrijden, maar de oorzaak blijft vaak een onbeschouwde zaak.

Concluderend kunnen we aannemen dat we vaker dan ons lief is in aanraking komen met schadelijke stoffen die ons lichaam maar dient te verwerken (verzuurd lichaam). Ons lichaam is een vuilnisvat vol met allerlei afvalstoffen die bestaan uit slakken en zuren, chemicaliën, medicamenten en dit kan vervolgens uitmonden in een zogeheten welvaartsziekte.

Oorzaken van verzuurd lichaam

Door een verkeerde verhouding van gezonde basische voeding versus ‘foute’ voedingsmiddelen, ontspanning versus stress kan er verzuring optreden en kunnen gifstoffen ophopen. De zuur-base huishouding van het lichaam raakt uit balans. De verzuring krijgt de overhand. Het gevolg is lichamelijke klachten en een futloos gevoel. Welke factoren beïnvloeden de zuur base huishouding in onze lichaam op een negatieve manier?

Voeding  Stress Straling
Alcohol Onzekerheid Electrostress
Vleesproducten Angsten Draadloze telefoon
Kleurstoffen Ergernis Zendmast
Suikers Hektiek Elektrische apparaten
Fast food Spanning UMTS masten
Frisdrank Frustratie Hoogspanningsdraden

Voeding – Genotmiddelen – Milieugiffen – Stress, ergernis, hectiek – Bewegingsarmoede – Hoogintensieve sport/anaërobe sporten zijn factoren die de zuur base huishouding negatief kunnen beïnvloeden. Het volgende overzicht geeft een beeld van voedingsstoffen met een overschot aan zuren en krachtrovende levensgewoonten.

Verouderingsverloop van ons lichaam

We moeten er ons van bewust zijn dat we vanaf onze geboorte voorzien zijn van vele belangrijke ‘schatkamers van het leven’, namelijk onze voorraden aan mineralen. Die bevinden zich in onze haren en schedel, in onze vinger- en teennagels, in onze huid en in de beenderen, in onze bloedvaten, in het kraakbeen, de kapsels, de pezen en in ons bloed. Deze voorraden van mineralen zijn de dragende zuilen van onze gezondheid en schoonheid. Dat geldt echter slechts zo lang dat ze onaangetast en welgevuld zijn. Het continu verteren van de voorraden voor de neutralisatie van de zuren doet, wanneer we niet opletten, onze gezondheid en schoonheid verwelken.

Het transformeren van mineralen tot slakken is tezelfdertijd het neutraliseren van zuren, verslakking als veroudering.
Van een verzuurd lichaam naar het ontzuren van het lichaam.

De man moet een leven lang alle zuren onmiddellijk via de stofwisseling verwerken. De vrouw houdt tijdens haar vruchtbare periode de zuren die haar organisme bedreigen bij haar en scheidt deze uit tijdens de menstruatie. Na de menopauze zal echter dezelfde stofwisselingswet gelden als bij de man. Het verschil tussen man en vrouw zit hem in het chemische reactiepatroon.