Bioveldvormer Duplex

Bioveldvormer Duplex IV Groot

Deze grote bioveldvormer van Rayonex is geëigend om geopatische stralingen in een huis van 20 mtr. x 30 mtr. te neutraliseren. Bij een hoge intensiteit aan aardstralen wordt geadviseerd deze bioveldvormer te plaatsen.

Bioveldvormer Duplex

Wie zich onbevooroordeeld met “aardstralen” (een foutieve benaming – lees liever prikkel- of stoorzones) en hun invloed op mensen, dieren en planten bezighoudt, zal snel inzien dat “aardstralen” serieus genomen moeten worden. Met natuurkundige meetmethodes kan men wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van “aardstralen” echter niet leveren, omdat het daarbij volgens onze opvatting om energieën gaat, die onstoffelijk aangeduid worden.

Een huis, kantoor, stal, etc. kan worden ‘verstoord’ door zogenaamde geopatische invloeden. Dit kan bijvoorbeeld een waterader, een breuklijn of verstoring van het aardmagnetisch veld zijn. Om een ruimte te ontstoren van deze geopathische invloeden kan men een bioveldvormend apparaat inzetten. De Duplex III en IV is een van de meest geschikte apparaten voor huizen, en kantoren van maximaal 60 m2 oppervlak. Een Duplex III en IV kan worden uitgebreid met een E-smog rayonator en HF-Rayonator.