CMO Producten

Wat is CMO?

CMO is een nieuwe technologie die ervoor zorgt dat levende organismen zoals mensen en dieren beschermd worden tegen de verstorende invloeden van externe elektromagnetische velden. CMO werkt op basis van bio-resonantie. CMO genereert een aantal harmonische frequenties die exact overeenkomen met de frequenties die in het menselijke lichaam van nature voorkomen. Indien twee identieke frequenties dicht genoeg bijeen zijn, zullen ze elkaar versterken. Dit wordt ook wel resonantie genoemd. Het resonantieproces zorgt ervoor dat afwijkende frequenties van bijvoorbeeld elektrische apparaten of GSM telefoons beduidend minder (verstorende) invloed kan hebben op vitale lichaamsprocessen. De CMO technologie is zeer uitgebreid wetenschappelijk getest op de werking.

De CMO Basestation I

De CMO Basestation I beschermt u effectief binnenshuis tegen straling afkomstig van GSM en UMTS zendmasten. De CMO Basestation I is ontwikkeld om deze straling effectief te compenseren. (werkgebied: 9 meter rondom = 18 meter diameter)

De CMO Basestation II

De CMO Basestation II biedt (biologische) bescherming tegen de elektromagnetische straling van draadloze telefoonzenders (Basisstation) van het type DECT, draadloze modems van het type Wi-Fi en Bluetooth zenders (Werking: 5 meter rondom = 10 meter diameter)

CMO Flatscreen & Laptop

De CMO Flatscreen & Laptop beschermt tegen straling van de laptop, het (platte) LCD computerscherm en het TFT-computerscherm.

CMO TV & Computer

De CMO TV & Computer beschermt tegen straling van de televisie en CRT computerscherm.

CMO Mobile

De CMO Mobiele telefoon beschermt tegen straling van de mobiele telefoon en de handsets van draadloze (DECT) telefoons.