E-smog-Rayonator

Naast sterke geopathische belastingen treden heel vaak door bijv. wateraders of geologische breukvlakken veroorzaakte sterke elektromagnetische belastingen in de vorm van elektrische en magnetische velden op.

Geopatische belasting wil zeggen dat je door straling die afkomstig is van de aarde wordt gehinderd.

Geopathie is de verzamelnaam voor alles wat met straling en stralingsbelasting te maken heeft. Met de E-Smog Rayonator is er nu een uitstekend apparaat verkrijgbaar dat de werking van de Duplex III en IV, die speciaal op geopathische belastingen is afgestemd, op het gebied van elektrosmog versterkt.

Analoog aan het menselijk organisme waarbij een orgaan niet alleen op één frequentie gestuurd wordt vindt men bij elektrosmog meerdere resonantieplekken. De interferentieanalyse van een elektrisch of magnetisch veld met behulp van de bioresonantiemethode van Paul Schmidt geeft als resultaat zes interferenties: 22,5; 40,0; 77,5; 78,5; 89,5 en 99,5.

E-smog Rayonator

Wanneer men een patiënt onderzoekt, die zich door zijn beroep en/of omgeving (bijv. de slaapkamer) vaak in sterke elektrische of magnetische velden bevindt, treft men niet zelden bij alle zes de interferenties verschillen aan.

In de E-Smog Rayonator bevinden zich zes dipoolantennesystemen die exact op de genoemde interferenties zijn afgestemd. Wanneer men de Duplex III en IV met de E-smog Rayonator verbindt worden via de Rayonator, naast de aanwezige interferenties van de geopathische belastingen, de zes interferenties extra in de ruimte afgegeven.

Gebruik van de E-Smog Rayonator

Plaats de E-Smog Rayonator eenvoudig op de voet van de Duplex III en IV. Verbind dan de Rayonator met de bijgeleverde kabel met de Duplex en steek daarin de aardingskabel van de Duplex III en IV.

De E-Smog Rayonator wordt vooral dan gebruikt als er van een zeer sterke geopathische belasting sprake is, want ervaring heeft geleerd dat de werking van de Duplex door de extra dipoolantennesystemen van de E-Smog Rayonator versterkt wordt. Verder is deze uitstekend geschikt om zowel een geopathische alsook een elektosmog-belasting tegen te gaan.

De Rayonatoren kunnen de Duplex III respectievelijk de Duplex IV (die beide op geopatische belastingen afgestemd zijn) ondersteunen bij elektrosmog ten gevolge van sterke elektrische of magnetische wisselvelden.