Electrosmog Corrector

Wij maken in onze samenleving op grote schaal gebruik van techniek.
Met name elektrotechniek en elektronica verschaffen ons dagelijks veel gemak. Zij veroorzaken echter ook bijwerkingen. Bijwerkingen met een negatieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Een huishouden of werkomgeving waar niet dankbaar gebruik wordt gemaakt van elektrische apparaten zoals stofzuiger, koelkast, koffiezetapparaat, magnetron en computer is tegenwoordig bijna onvoorstelbaar. Die apparaten brengen echter zonder uitzondering allerlei elektromagnetische velden in onze omgeving. De soort velden dat ook door hoogspanningsleidingen en zendmasten opgewekt wordt.

Uit onderzoeken blijkt dat door het gebruik van deze elektrische apparaten het natuurlijke aardmagnetische veld van onze directe woon-, werk- en leefomgeving wordt verstoord.

Deze straling, door ons gebruik van elektriciteit veroorzaakt, heet elektrosmog. De krachten van deze elektrosmog zijn vele malen groter dan die van de natuurlijke straling.

Dit natuurlijke stralingsveld, ook wel Schumann-resonantie genoemd, levert een positieve bijdrage aan ons welzijn.
Het helpt, met een frequentie van 13 pulsen per seconde, de biologische klok van talloze cellen in levende wezens te sturen.

Electrosmog is een negatieve impuls voor de mens, de gevolgen, geestelijk en lichamelijk, blijven dan ook niet uit; er ontstaat onbalans in het lichaam. Onbalans die kan leiden tot “stress” in het centrale zenuwstelsel.
Slaapstoornissen, concentratiezwakte, vermoeidheid, energiegebrek, hoofdpijn, onverklaarbare chronische gezondheid- en psychische klachten of zelfs provocerende effecten.

electrosmog corrector

Oplossing voor electrosmog met de Electrosmog Corrector

Om de nadelige gevolgen van onze “beschavingsproducten” op te heffen, werd de ElectroSmog Corrector ontwikkeld.

Het werkingsprincipe daarvan is als volgt:
Die natuurlijke elektromagnetische klok regelt heel uiteenlopende activiteiten in ons lichaam en stemt ze harmonisch op elkaar af. Een bekend voorbeeld hiervan is de slaapcyclus en de eetcyclus.

Daar het elektromagnetische veld dat ontstaat door ons dagelijks gebruik van elektriciteit sterker is dan het natuurlijke aardmagnetische veld, zal de positieve werking van het natuurlijke aardmagnetische veld ons niet bereiken.
Doordat de ElectroSmog Corrector 13 impulsen per seconde nabootst, geeft deze een natuurlijke impuls aan het lichaam, waardoor wij ongevoelig worden voor de verschillende elektromagnetische velden om ons heen.

Het energieveld van de ElectroSmog Corrector heeft een geteste reikwijdte van 80 à 100 meter in het rond; ruim voldoende dus om u in uw gehele huis of werkomgeving ongevoelig te maken voor de negatieve schadelijke velden die door uw elektrische apparaten worden opgewekt.

De Electro Smog Corrector wordt in talloze geïndustrialiseerde landen gebruikt en kent vele tevreden gebruikers die baat hebben bij sterk uiteenlopende toepassingen.

Een greep hieruit: mensen die gevoelig zijn voor electrosmog. Baby’s die de beschermde en natuurlijke omgeving van de baarmoeder na de geboorte missen.
Verder helpt de Electro Smog Corrector tegen jetlags en wagenziekte, dit omdat men zich hier bevindt in een kooi van Faraday.

De ElectroSmog Corrector heft de kwalijke effecten van de elektronica die ons omringt op en voorkomt zo schade aan de gezondheid.
Het apparaat heeft een heilzaam effect en levert een bijdrage aan ons welbevinden.