GSM straling en Electrosmog

GSM straling en Electrosmog is zo slecht voor de gezondheid omdat de natuurlijke biologische frequentie van al het levend organisme wordt aangetast. Deze natuurlijke biologische frequentie wordt de Schumann- resonantie genoemd. Het lichaam kan dit een tijd lang aan, maar daarna volgt er een “langzaamaan ziek-worden“.

Veroorzakers van electrosmog en straling

Veroorzakers van electrosmog belasting zijn o.a. GSM straling, radio’s, televisies, magnetrons, zonnebanken, koelkasten, koelmachines, wasmachines, haardrogers, T.L-buizen, adapters, waterbedverwarmers, halogeen-lampen, (computer)monitoren, C2000 systeem, GSM, -GPRS, -DECT, -UMTS telefoons, radio-televisie, -telefoon, -internet -en radarstraalzenders, hoogspannings-kabels, -leidingen, stroomkabels, -leidingen voor treinen/metro/trams, transformatiehuisjes, dynamo’s bij motoren, ioniserende -en röntgen-straling.

electrosmog

Schadelijkheid GSM straling

GSM straling is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de media. Zo meldde onlangs de Telegraaf dat GSM straling schadelijk is. Een nieuwe studie over de invloed van elektromagnetische velden, zoals GSM straling, op de gezondheid heeft verontrustende resultaten opgeleverd.

Volgens onderzoeker nemen de schadelijke gevolgen toe naarmate je meer wordt bloodgesteld aan GSM straling. Uit het onderzoek is gebleken dat GSM straling in grote doses DNA kan aantasten (en dus kanker veroorzaken). Mensen die frequent bellen met een gsm hebben tot vijftig procent meer kans op kanker.

gsm straling

Schadelijke stralingsfrequenties en afstanden

Electrische apparaten kunnen een extreem lage, -een lage, -een hoge, -een ultra hoge en een extreem hoge frequentie uitzenden. De onderstaande tabel geeft een kleine indicatie van de afstand van bepaalde apparaten tot het menselijk lichaam wat betreft ziekmakende (levensbedreigende) straling.

 Waterbed verwarmingselement  1 meter
 Electrische deken  2 meter
 Radio  2 meter
 Wekkerradio  3 meter
 DECT telefoon  5 meter
 Hi-fi stereo installatie  5 meter
 Koelkast  6 meter
 TV  10 meter
 Mobiele telefoon (GSM)  10 meter
 GPRS  50 meter
 UMTS telefoon  100 meter

Buiten electrische apparatuur hebben we natuurlijk ook te maken met spaarlampen, aardkabels G.E.B., TL-buizen, bovenleidingen spoorwegen, hoogspanningsleidingen enz. Over het algemeen geldt hoe dichterbij de stralingsbron zich bij het menselijk lichaam bevindt, hoe schadelijker de uitwerking.

Straling wegnemen met ontstralingsapparatuur

Via Zonnevlecht kunt u bij u thuis, op uw werk of op plaatsen waar uw dieren staan de straling op laten meten. Tevens levert Zonnevlecht apparatuur om deze straling te neutraliseren. Om meer te weten hoe u electrosmog en gsm straling tegen kan gaan, neem dan contact op.