HF-Rayonator

Wanneer bij het testen met behulp van bioresonantieapparatuur volgens Paul Schmidt sterke belastingen als gevolg van impulsgemoduleerde hoogfrequentie-stralingen (bijvoorbeeld: GSM’s, DECT-telefoons, Wifi,?) worden geconstateerd, dan kan de HF-Rayonator bij de Duplex IV geadapteerd worden. Door de HF-Rayonator geeft de Duplex IV de typische, bij HF-belastingen (hoogfrequentiebelastingen) gevonden frequentiespectra af naast de frequentiespectra van de geopathie.

De HF-Rayonator bevat de volgende tien frequentiegrondwaarden: 88.65, 79.55, 99.30;99.75, 78.86, 85.50, 82.6, 79.75, 83.80, 86.85

HF-Rayonator

Als er sprake is van zowel belastingen als gevolg van elektrische en magnetische velden als van impulsgemoduleerde velden kan de Duplex IV ook met beide Rayonatoren worden verbonden.