Inwoners Bergeijk vrezen straling

Sceptisch zwaaiden ze donderdagavond met rapporten die duidelijk aangeven dat ‘hoogfrequente elektromagnetische stralen’ wel degelijk een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Enkele inwoners van Bergeijk hadden alle wetenschap uit de kast gehaald om het kerkbestuur van Bergeijk te overtuigen van de gezondheidsrisico’s door umts-masten.

Het kerkbestuur wil zo’n mast toestaan op de kerktoren in het centrum van Bergeijk. Daarop zijn nu al vijf gsm-masten geplaatst. Luyksgestelnaar Ed Muijlkens zei dat hij via zijn mobieltje gehoorschade had opgelopen. Zelf als ingenieur werkzaam aan de TU in Eindhoven, gaf hij via diverse rapporten aan dat er wel degelijk grote twijfel bestaat bij wetenschappers over de schadelijke werking van umts-masten. ”Er liggen nu al tweeduizend rapporten die schade aantonen. Zeggen dat er geen schade is, is niet vol te houden. De feiten liegen niet. De effecten zijn niet te miskennen”, aldus Muijlkens.

Inwoner M. de Wolf vond dat ‘niemand het recht heeft om hem continu te bestralen’. ”In het verleden werd gezegd dat met zinkassen en asbest niks aan de hand was, maar dat wordt nu massaal verwijderd.”

Bert Huizing van het Antennebureau zei dat asbest en zinkassen vroeger nooit zijn onderzocht. KPN-man Munster vertelde dat in Amsterdam wel al de schotels zijn geplaatst, maar dat deze nog niet zijn aangesloten. En toch waren omwonenden ineens allemaal zwak, ziek of misselijk.

De inwoners vinden dat het kerkbestuur zich niet mag verschuilen achter mooie rapporten, maar als zorgplichtige moet kiezen voor de gemeenschap. Technisch adviseur van het kerkbestuur Cor Bressers vroeg de bewoners of ze in zijn voor een nulmeting (huidige situatie) en een meting na plaatsing van de umts-mast om te zien wat het verschil is. De achttien aanwezige bewoners zien liever helemaal geen umts-mast in Bergeijk.

De gemeente Bergeijk telt twintig gsm-masten en tot dusver twee umts-masten. In Nederland staan er op dit moment 23.735 antenne-installaties, waarvan zevenduizend umts-installaties. De verwachting is dat dat aantal met een groeiend aantal van 16,9 miljoen mobiele aansluitingen alleen maar toeneemt.