Is GSM straling schadelijk voor de gezondheid

De laatste jaren klinken steeds meer stemmen op dat stralingen van gsm-toestellen gevaarlijk voor de gezondheid zouden zijn. Wat is ervan aan?

We leven in het communicatietijdperk bij uitstek. Er zijn geen grenzen meer aan de snelheid van communicatie sinds de commercialisering van de gsm en de computer (internet). Niet alleen het gros der volwassenen beschikt over een mobieltje, maar nu ook de jeugd tot zelfs de kinderen onder de tien jaar lopen rond met een looptelefoon (ofwel daar ook GSM straling)

Kinderen en GSM straling

Bij rondvraag in klassen in de Vlaamse basisscholen bleek dat kinderen zonder gsm tot een uitstervend ras behoren.De penetratiegraad van het toestel ligt op 105% hetgeen inhoudt dat er meer mobiele telefoons in omloop zijn dan er inwoners zijn.

Ten gevolge hiervan is zowat de hele planeet bezaaid met antennes op daken, langs de wegen en op kerktorens. Voor België beschikken we over 6.800 inplantingspunten. De precieze plaatsen waar deze zendmasten zich bevinden (met het precieze adres en de daaraan gekoppelde operatoren) kan iedereen raadplegen op de site www.sites.bipt.be. Dat er nog meer zal worden uitgebreid is een gevolg van de verdere ontwikkeling van het UMTS of het Universal Mobile Telecommunications System. Dit systeem maakt het mogelijk om gegevens via het internet op te zoeken of bijvoorbeeld het nieuws op uw toestel te bekijken.

radiogolven

Dat dit een verhoging van de straling voor elk van ons met zich meebrengt ligt voor de hand. Sommige mensen krijgen daardoor gezondheidsproblemen gaande van hoofdpijn, slaapmoeilijkheden, concentratiestoornissen, duizelingen tot beenderziektes. In Zweden ontvluchtten een aantal mensen de steden om zich honderden kilometers verder in uitgestrekte natuurgebieden te gaan afzonderen.

Deze elektrogevoeligheid werd door de Zweedse overheid als ziekte geaccepteerd zodat zij een uitkering krijgen. Deze ongemakken komen voor bij slechts een beperkt aantal mensen maar hoe zit het met de eventuele schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid in het algemeen door het gsm-gebruik?

Niettegenstaande er diverse onderzoeken zijn gepleegd raken de specialisten het er niet over eens. Buiten de onderzoeken die de gevaren minimaliseren, zijn er ook onderzoeken die op een verhoogd risico op tumoren in de hersenen wijzen. De Zweedse wetenschapper dokter Hardell concludeerde uit een onderzoek dat na tien jaar intensief gsm-gebruik de kans op hersentumoren verdubbeld werd. De aan Louvain-la-Neuve verbonden dokter Andang voerde een epidemiologisch onderzoek op ratten uit.

gsm straling

Ze werden gedurende een lange periode (ongeveer overeenkomend met drie kwart van een mensenleven) met een stralingspercentage van 41,2 volt per meter (dus de officiële ‘veilige’ norm) ‘behandelt en men constateerde dat het aantal witte bloedlichaampjes steeg wat wees op een activering van het immuunsysteem.

Later bleek dat de bestraalde ratten een veel hoger sterfrisico hadden dan niet-bestraalde. Aangezien deze onderzoeken slechts op beperkte schaal werden uitgevoerd en ze niet door andere onderzoeken werden bevestigd hebben ze nog geen algemeen wetenschappelijke erkenning gekregen. De wetenschappelijke wereld is dan ook verdeeld in ‘believers’ en ‘non-believers’.

Of mobiele telefoons werkelijk een gevaar voor de volksgezondheid zijn, zal slechts over twintig-dertig jaar bekend zijn. Immers, de generatie van mensen die in de jaren zestig onbekommerde zonde omdat het als ongevaarlijk werd beschouwd, wordt nu geconfronteerd met een verhoogd aantal melanomen. Wat zullen onze kinderen ervaren als ze veertig-vijftig jaar geworden zijn?

GSM straling

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) mag de elektromagnetische straling die het apparaat uitzendt niet hoger bedragen dan 41,2 volt per meter. In België geldt momenteel een norm van 20,6 volt per meter maar in oktober 2008 werd door het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd dat het niveau wil terugbrengen tot 3 volt. Voor de Vlaamse verkiezingen van juni eerstkomende werd aan de minister gevraagd om deze resolutie in een decreet om te zetten.

Het Brussels Gewest was Vlaanderen al te snel af aangezien deze norm reeds in 2007 bij ordonnantie werd vastgelegd, maar in de praktijk is deze dode letter gebleven, wellicht door druk van de operatoren. In Salzburg wordt 0,6 volt per meter aanbevolen, een wereldrecord…

Vermits er steeds meer voorzorgsmaatregelen worden getroffen lijkt het er toch steeds sterker op dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Vermits de meeste straling wordt uitgezonden voor een verbinding wordt tot stand gebracht wordt aangeraden slechts dan het toestel aan het oor te brengen als er verbinding is. Ten titel van informatie: ook de mensen die zich rond de bellende persoon bevinden krijgen hun dosis straling binnen.