Rayocomp PS 1000 polar

NIEUW: Module Rayonex Analyse- en Harmoniserings-systeem (RAH)

Rayonex is sinds 25 jaar op het gebied van de Bioresonantie volgens Paul Schmidt werkzaam. Vele therapeuten zijn sindsdien echte experts op dit gebied geworden. Doel van het nieuwe systeem is de beste programma’s van de beste therapeuten in een totaalsysteem samen te brengen – in een systeem dat een heldere medische structuur bezit. Intussen bestaat deze medische structuur uit meer dan 800 afzonderlijke programma’s die voor analyses en harmoniseringen kunnen worden gebruikt.

Door de heldere structuur is het mogelijk het systeem in zeer korte tijd te beheersen. Het testsysteem is zo opgebouwd dat van het algemene naar het fijne wordt getest. Zo kan bijvoorbeeld het oogsysteem als geheel worden getest. Wanneer hier resonanties optreden kan dit op een heel eenvoudige manier verfijnd worden – tot in de kleinste structuren. Tevens wordt het oorzaakgeoriënteerde testen geïntegreerd: hier worden in de PS 1000 Polar bij het belaste orgaan, bijv. het oogsysteem, huidsysteem,…. juist die verwekkers voor de test aangeboden die ook daar te vinden zijn. Dat spaart veel tijd en helpt vooral de beginner.

Het RAH-systeem maakt het mogelijk gevonden storingen in de Rayocomp PS 1000 Polar te visualiseren.

Zo kan de patiënt op het display van de Rayocomp PS 1000 Polar exact worden getoond welke fysiologische structuren zijn belast.

In de Rayocomp PS 10 kunnen eveneens alle programma’s van het nieuwe RAH zowel voor het testen als ook voor harmoniseringen worden gebruikt. De bediening is eveneens zeer snel te leren. Omdat steeds meer therapeuten hun patiënten thuis behandelen kan met de Rayocomp PS 1000 Polar het therapieprogramma worden uitgewerkt dat de patiënt thuis met een Rayocomp PS 10 harmoniseert.

Bioresonantie therapie

Rayocomp PS 1000 polar

De Rayocomp PS 1000 polar is een enorme sprong vooruit op het gebied van de bioresonantietheorie van Paul Schmidt. In de behuizing zijn nu een bescherm- en maatbeker geïntegreerd. Om het aantal aan de voorkant ingestoken kabels te beperken bevinden zich de aansluitingen voor de voetdetectoren nu aan de achterzijde. De polarisator is eveneens geïntegreerd en het apparaat beschikt over een uitgebreid en zeer eenvoudig te bedienen toetsdisplay.

Tips van gebruikers en een op de toekomst gericht modulair ontwerp zijn bij de nieuwe Rayocomp PS 1000 polar consequent toegepast. Door de modulaire opbouw is er met de Rayocomp PS 1000 polar voor het eerst een echt multitalent voor de trillingsgeneeskunde op de markt gekomen. Voor de gebruiker betekent de modulaire opbouw een optimale aanpassing aan zijn eigen praktisch concept. Dit biedt de zekerheid, dat nieuwe diagnostische en therapeutische methodes in de toekomst heel eenvoudig ingepast kunnen worden.

Prijs Rayocomp PS 1000 Polar: op aanvraag

Tot de levering van de Rayocomp PS 1000 polar behoren:

 • moduul bioresonantie volgens Paul Schmidt
 • 54 geïntegreerde therapieprogramma’s
 • patiëntenadministratie van maximaal 10 patiënten
 • geheugenbeheer van maximaal 5 eigen programma’s
 • elektrische voeding
 • beschermbeker
 • maatbeker
 • geïntegreerde polarisator
 • handboek
 • verpakking

Vanaf de introductie van dit model op de markt zijn de volgende modules verkrijgbaar:

Moduul Bioresonantie volgens Paul Schmidt

Met vele nieuwe functies, bijv. interferentieanalyse, veel nieuwe geïntegreerde sneltests (check-up, e-smog, geopathie, allergenen, …), vastleggen van eigen programma’s en interferenties. De therapieprogramma’s volgens de theorie van Dr. med. Elmar Ulrich, maar ook andere speciale programma’s, kunnen in het apparaat geïntegreerd worden. De tot nu toe gemaakte geheugenkaarten kunnen volledig worden gebruikt. De nieuwe patiëntenhistorie is ook uitstekend. Hiermee kunt u heel eenvoudig eerdere zittingen inzien, analyseren en indien nodig herhalen.

Rayocompmoduul Harmonie met muziek

Voor de nieuwe Rayocomp PS 1000 werd voor elk van de 54 geïntegreerde therapieprogramma’s een muziekstuk met bijpassende natuurgeluiden ontwikkeld. U kunt de patiënt daarmee op een uitstekende manier voorbereiden op de therapie of tijdens de harmonisering via de koptelefoon geschikte akoestische trillingen toedienen. Dit betekent dat u tijdens de harmonisering met behulp van de geïntegreerde therapieprogramma’s gelijktijdig het bijbehorende muziekstuk via de koptelefoon kunt laten horen. Voor de patiënt betekent dat een echte therapiebelevenis. De afzonderlijke muziekstukken bestaan uit klassieke muziek met bijbehorende natuurgeluiden (water, wind, vogels, …). De frequenties van de muziekstukken zijn op de frequenties van de therapieprogramma’s afgestemd en hebben zo een synergetisch effect. Bij de levering is een koptelefoon inbegrepen.

Moduul Acupunctuurtrillingstherapie

Met behulp van dit moduul kan een meridiaan-sneltest worden uitgevoerd, op grond waarvan de meridiaanparen voor de harmonisering voorgesteld kunnen worden. Verder kan ieder punt van een meridiaan met behulp van een grafische voorstelling onderzocht en geharmoniseerd worden.

Rayocompmoduul acupunctuurtrillingsgeneeskunde

De van de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) bekende 14 meridianen en de met deze meridianen verbonden punten werden wat betreft de frequentie onderzocht en nader bepaald. Tegenwoordig zijn wij in staat ieder meridiaanpunt zonder gebruik van naalden met behulp van de bioresonantietheorie van Paul Schmidt en een polarisator in evenwicht te brengen. Met dit moduul kan een meridiaan-sneltest worden uitgevoerd, waarmee vervolgens de meridiaanparen voor de harmonisering kunnen worden voorgesteld. Verder kan ieder punt van een meridiaan met behulp van een grafische voorstelling onderzocht en geharmoniseerd worden.

Rayocompmoduul administratie van 250 patiënten

Een van de meest opvallendste nieuwe mogelijkheden van de Rayocomp PS 1000 polar is zonder meer de nieuwe patiëntenhistorie. U kunt daarmee heel eenvoudig eerdere zittingen raadplegen, analyseren en indien nodig herhalen. Standaard kunnen tot 10 patiënten worden beheerd. Met dit moduul kunnen maximaal 250 patiënten worden geadministreerd.

Rayocompmoduul administratie van 1000 patiënten

Een van de meest opvallendste nieuwe mogelijkheden van de Rayocomp PS 1000 polar is beslist de nieuwe patiëntenhistorie. U kunt daarmee heel eenvoudig eerdere zittingen raadplegen, analyseren en indien nodig herhalen. Standaard kunnen tot 10 patiënten worden beheerd. Met dit moduul kunnen maximaal 1000 patiënten worden geadministreerd.

Rayocomp PS 1000

Rayocompmoduul 50 eigen programma’s

De nieuwe Rayocomp PS 1000 polar kan zelf gemaakte harmoniseringsprogramma’s vastleggen. In de afzonderlijke menuopties van het apparaat kunnen deze zelf gemaakte programma’s, bijv. om te testen of te harmoniseren, zeer eenvoudig worden opgeroepen. Standaard kunnen maximaal 5 programma’s worden opgeslagen. Met dit moduul kunnen maximaal 50 eigen programma’s worden vastgelegd.

Rayocompmoduul 99 eigen programma’s

De nieuwe Rayocomp PS 1000 polar kan zelf gemaakte harmoniseringsprogramma’s vastleggen. In de afzonderlijke menuopties van het apparaat kunnen deze zelf gemaakte programma’s, bijv. om te testen of te harmoniseren, zeer eenvoudig worden opgeroepen. Standaard kunnen maximaal 5 programma’s worden opgeslagen. Met dit moduul kunnen maximaal 99 eigen programma’s worden vastgelegd.

Programma’s volgens Dr. Ulrich

Tot nu toe konden de door Dr. med. Elmar Ulrich gemaakte therapieprogramma’s alleen met behulp van geheugenkaarten in de Rayocomp PS 100 en de Rayocomp PS 1000 worden gebruikt. Met dit speciaal Rayocompmoduul kan zonder toepassing van geheugenkaarten van de therapieprogramma’s gebruik worden gemaakt. In totaal bevat dit moduul de volgende 22 programma’s:

 • U 1 allergie
 • U 2 stress
 • U 3 ozonbescherming
 • U 4 leerprogramma
 • U 5 schimmels
 • U 7 acidose
 • U 8 vrouwelijke hormonen
 • U 9 mannelijke hormonen
 • U 10 nazorg
 • U 12 tinnitus
 • U 13 constanten van de fysica
 • U 14 clearing
 • U 15 spiritueel 1, stress tussen partners
 • U 16 spiritueel 2, Kundalini
 • U 17 spiritueel 3, bescherming
 • U 18 hart
 • U 19 diabetes
 • U 20 astma
 • U 21 ongediertebestrijding
 • U 22 paniek
 • U 23 fructose
 • U 24 stralingbescherming

Wij willen u er nog op attenderen, dat bovengenoemde programma’s van
Dr. med. Elmar Schultz ook op losse geheugenkaarten verkrijgbaar zijn.

Rayocompmoduul speciale programma’s

Met het Rayocompmoduul speciale programma’s kunnen acht, gedeeltelijk nieuwe programma’s heel eenvoudig in de nieuwe Rayocomp PS 1000 polar worden gebruikt.
Het moduul speciale programma’s bestaat uit de volgende afzonderlijke programma’s:

 • S 01 check up
 • S 02 litteken-ontstoring
 • S 03 bacteriën / virussen
 • S 04 parasieten
 • S 05 globaalnetwerk
 • S 06 wateraders
 • S 07 geografische breukvlakken
 • S 08 geopathie totaal
 • S 09 chakra’s

Wij willen u er nog op attenderen, dat deze speciale programma’s ook
op losse geheugenkaarten verkrijgbaar zijn. (bijv. voor de oude Raycomp PS 1000 plus en de Rayocomp PS 100)

Radionik volgens Manfred Denecke

Met dit geheel nieuwe moduul kunnen op basis van de bioresonantie volgens Paul Schmidt gehele informatiepakketten op het organisme van de patiënt worden overgedragen. De in dit moduul opgenomen resultaten zijn gebaseerd op meer dan 25.000 doorgevoerde, schriftelijk vastgelegde therapeutische zittingen. Tot de mogelijkheden van het moduul behoort zowel een bio-energetische basistest, als ook de mogelijkheid uit meer dan 550 verschillende programma’s een nieuw programma voor het organisme samen te stellen. Tegelijk met de samengestelde programma’s kunnen de geïntegreerde muziekstukken met natuurgeluiden worden gebruikt, waardoor extra synergetische effecten ontstaan. Dit moduul is alleen maar te huur. In de huur zijn toekomstige programma-updates al inbegrepen.

Rayonex Analyse- en Harmoniseringssysteem

Het totaalsysteem van RAH is een nieuw systeem met de beste programma’s van de beste therapeuten in een systeem dat een heldere medische structuur bezit. Intussen bestaat deze medische structuur uit meer dan 800 afzonderlijke programma’s die voor analyses en harmoniseringen kunnen worden gebruikt.

De nieuwe analyse-ondersteuning door testprotocollen

Het idee van de testprotocollen werd in de Heilpraktiker-school van de Paul-Schmidt-academie geboren. Daar leert men o.a. met welke orgaanstructuren en regulatiebereiken bij bepaalde ziekten rekening moet worden gehouden. Dit geldt ook voor energetische testen met behulp van het RAH. Zo moet men bijv. bij een hypertonie (verhoogde bloeddruk) beslist rekening houden met de nieren, omdat ze het enzym renine produceren, dat de bloeddruk verhoogt. Of met het hormonale stelsel, omdat het grote invloed op de lichaamsstofwisseling en de bloeddruk heeft. En juist met deze verbanden houdt de nieuwe analyseondersteuning rekening. Wanneer men bijvoorbeeld de frequentiestructuur van het RAH-programma 39.60 hypertonie kiest, dan kan men zich voor een test met één druk op de knop direct de met het ziektebeeld samenhangende RAH-programma’s laten adviseren. Dit kunnen soms meer dan 50 verschillende bereiken zijn.

In de programmaversie die vanaf juli 2012 voor de Rayocomp PS 1000 polar en de Rayocomp PS 10 ter beschikking staat, werden we al 27 ziektebeelden voor een omvangrijke energetische test ondersteund:
1. 33.24 Anemie ijzertekort
2. 35.20 Allergie totaal
3. 37.14 Tonsillitis, acuut
4. 39.60 Hoge bloeddruk (hypertonie)
5. 43.13 Bronchitis, acuut
6. 43.14 Bronchitis, chronisch
7. 43.15 Sinusitis, acuut
8. 43.16 Sinusitis, chronisch
9. 43.20 Astma bronchiale
10. 45.35 Cystitis (urineblaasontsteking)
11. 47.20 Gastritis, acuut
12. 47.30 Gastritis, chronisch
13. 47.50 Morbus Crohn
14. 47.60 Colitis ulcerosa
15. 51.40 Diabetes (suikerziekte)
16. 51.50 Jicht
17. 53.52 Gewrichtsontsteking (artritis)
18. 53.84 Fibromyalgie
19. 55.30 Morbus Alzheimer
20. 55.31 Morbus Parkinsoni
21. 55.60 Migraine
22. 57.40 Maculadegeneratie vochtig
23. 57.41 Maculadegeneratie droog
24. 57.52 Oogbindvliesontsteking (conjunctivitis)
25. 59.10 Tinnitus
26. 59.21 Otitis media, acuut (middenoorontsteking)
27. 63.10 Schubvlecht (psoriasis)
28. 63.20 Neurodermitis
29. 65.33 Schildklier hyperfunctie
30. 65.34 Schildklier hyperfunctie
31. 65.60 Overgangsklachten
32. 67.30 Endometriose

Een onafhankelijke energetische testmethode

Sinds 1982 gebruikt Rayonex de door Paul Schmidt uitgevonden Rayotestmethode voor de bepaling van resonantiefrequenties. Deze methode is uiterst individueel inzetbaar, maar ook tijdrovend, omdat de therapeut gebonden is aan de gehele durende test. Daardoor was er de wens voor een geautomatiseerde methode voor het bepalen van de resonantiefrequenties. Ook was er de wens van veel gebruikers de intussen in grote aantallen beschikbare RAH programma’s (RAH = Rayonex Analyse- en Harmoniseringssysteem) te analyseren en voor de harmonisering aan te bevelen.

De nieuwe Rayoscan, de naam van deze testmethode, vervangt daarmee op een ideale manier de voorgaande werkwijze en maakt een door therapeuten onafhankelijke energetische meting. De Rayoscan staat nog steeds een zeer snelle introductie toe in het gebruik van bioresonantie volgens Paul Schmidt en verlicht bovendien het werk van de professionele gebruikers.

Met behulp van de Rayoscan kan er getest worden in hoeverre de frequentiegrondwaarden van de Rayocomp PS 1000 Polar in staat is om een regulatie in het lichaam te activeren. Specifiek wordt een frequentiegrondwaarde ingesteld, op het lichaam uitgeoefend en aan de hand van een vier-punts ECG worden verschillende parameters van de hartslag gemeten, berekend en opgeslagen. Deze methode, waarvoor patent is aangevraagd, is gebaseerd op de ervaring dat het organisme op een stimulus (frequentiegrondwaarde van de Rayocomp PS 1000 Polar), in feite alle veroorzaakte reacties met een kleine maar meetbare verandering in de kwaliteit van de hartslag, reageert.

Bereikwaardetest

De Rayoscan voert wat men noemt een bereikwaardetest door. Op deze wijze wordt voor elke frequentiegrondwaarde de kwalitatieve verandering van de hartslag gemeten en beoordeeld of het voor een latere harmonisatie belangrijk is of niet. Op basis van deze vastgestelde resonantiefrequenties kunnen de frequentiepatronen van bestaande RAH programma’s door berekeningen vergeleken worden en dus op de hoogste overeenkomsten worden beoordeeld.

De bedoeling van de Rayoscan duidt dus eenduidig op een energetische testmethode, die niet te vergelijken is met conventionele diagnoses. Waarom dit zo is, kan in relevante literatuur (bijvoorbeeld in het boek van Bioresonantie volgens Paul Schmidt) gevonden worden.

Het doel van de Rayoscan is het geautomatiseerd en zonder invloed van de therapeut vaststellen van resonantiefrequenties, opslaan op een Green-Card en beschikbaar stellen voor een harmonisering. Ook is het doel om op basis van de vastgestelde resonantiefrequenties RAH programma’s te berekenen en voor een harmonisering aan te bevelen, zo dat deze ook op een Green-Card opgeslagen kunnen worden en voor bijvoorbeeld een thuisbehandeling met een Rayocomp PS 10 beschikbaar zijn.

De Rayoscan is momenteel alleen integreerbaar voor een Rayocomp PS 1000 Polar.

Belangrijke opmerking:
Bij apparaten vanaf maart 2011 kan de Rayoscan worden ingebouwd zonder extra kosten voor ombouw. Alleen de kosten van Rayoscan zelf worden berekend. Als de Rayoscan in een oudere Rayocomp PS 1000 Polar geïntegreerd moet worden, vraag ons voor een individueel Rayoscan integratie-aanbod.