Stimatriph Pijnbehandeling

Op deze website maakt u kennis met Stimatriph Pijnbehandeling ofwel Micro Electro therapie, een vorm van pijnbestrijding. Micro Electro methodiek apparatuur wordt al meer dan honderd jaar met positieve resultaten gebezigd als ondersteuning bij medische behandelingen met medicatie.

Stimatriph Pijnbehandeling

Stimatriph Pijnbehandeling

De laatste jaren zijn er vele vormen van electro therapie ontwikkeld. Een van de ontwikkelingen is het gebruik van micro stroom bij pijnbestrijdingofwel Stimatriph Pijnbehandeling. Onlangs was de wereldwijde introductie van Stimatriph® apparaten. De Stimatriph valt onder de categorie Microcurrent Electric Therapy, vrij vertaald Micro Electro Therapie; de handelsnaam van dit apparaat voor pijnbestrijding is Stimatriph. De behandeling wordt Stimatriph methodiek genoemd.

De Stimatriph methodiek stimuleert de actie potentiaal (zenuwimpuls). Sinds 1982 (Prof. Ngok Cheng) is bekend dat Microcurrent Electric Therapy een therapeutisch effect heeft op pijn door de aanmaak van meer dan 800% ATP. Micro Electro Therapie is wetenschappelijk getest. Actie Potentiaal Stimulatie, vrij vertaald: zenuwimpuls stimulering, vindt plaats bij Micro Electro Therapie. Dat wil niet zeggen dat door toedienen van Stimatriph methodiek er geen zenuwimpuls nabootsing kan plaatsvinden, maar wetenschappelijk worden daar vraagtekens bij gezet.

De lezer en degene die de wetenschappelijke gegevens gaan bestuderen wordt verzocht duidelijk onderscheid te maken tussen het stimuleren van de zenuwimpuls en het mogelijke gevolg van deze stimulatie die kan leiden tot simulatie van de zenuwimpuls.

Stimatriph

Stimatriph Pijnbehandeling Methodiek

Stimatriph methodiek is een microstroomtherapie en wordt beschouwd door wetenschappers als “de therapie van de toekomst” voor pijnbestrijding. Veel energie en geld is er besteed aan onderzoek met betrekking tot medicijnen (met bijwerkingen) en nu is er Stimatriph methodiek (zonder bijwerkingen). Stimatriph methodiek helpt een betere kwaliteit van leven te bewerkstelligen door verlichting te geven bij ziekten, klachten, kwalen en chronische en acute pijnen. Om Stimatriph methodiek toe te passen is een Stimatriph apparaat nodig.

Microcurrent Electric Therapy kan gezien worden als de moeder van deze methodiek, zoals Microstroom de paraplu is waaronder vele vormen van electro therapie vallen.

De onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben allen betrekking op Microcurrent Electric Therapy.

Zonnevlecht is in 6 landen importeur van Stimatriph Micro Electro Methodiek.