Stralingsapparatuur

Het wegnemen van straling, zoals wifi-straling en straling van mobiele telefoons
Niet alleen de aarde zelf, maar ook elektrische apparaten, gsm-telefoons, zendmasten en beeldschermen verspreiden straling. Iedereen staat aan die straling bloot, maar op sommige plekken kan deze straling veel hoger zijn dan op andere. Bovendien is de ene mens hier gevoeliger voor dan de andere. Het langdurig bloot staan aan meer of minder hevige straling kan tot klachten leiden als vermoeidheid, spierklachten, angsten, slaapstoornissen, bedplassen en allergieën.

Via Zonnevlecht kunt u bij u thuis, op uw werk of in de stallen waar uw dieren staan de straling op laten meten. Tevens levert Zonnevlecht apparatuur om deze straling te neutraliseren.

Aardstraling kan meestal worden verholpen met een bioveldvormend apparaat zoals een Duplex IV. Om altijd de geopatische invloeden te reduceren bestaat er ook een portable Mini-Rayonex. Naast deze natuurlijke straling bestaan er ook veel stralingen die veroorzaakt worden door alle electronische producten om ons heen, ookwel E-smog of electrosmog genoemd. E-smog kan onder andere worden verholpen met een E-smog-Rayonator of een Electrosmog Corrector. Voor straling afkomstig van draadloze modems en bluetooth kunt u het beste een HF-Rayonator of een van de CMO producten gebruiken. Tegenwoordig staan ook steeds meer mensen bloot aan de straling van een beeldscherm. Om u tegen deze straling te beschermen is er de TV-Computer Rayex ontwikkeld.

Bioveldvormer Duplex

Voor het neutraliseren van geopatische stralingen in een huis van 20 mtr. x 30 mtr.

E-smog-Rayonator

Voor het neutraliseren van electrosmogbelasting.

HF-Rayonator

Voor het neutraliseren van impulsgemoduleerde hoogfrequente stralingen, zoals bv. GSM’s, DECT-telefoon, WiFi.

Electrosmog Corrector

Heft de kwalijke effecten van de elektronica die ons omringt op en voorkomt zo schade aan de gezondheid.

CMO Producten

CMO neutraliseert straling op basis van natuurlijke frequenties van mineralen, zoals calcium en kalium.

Mini-Rayonex

Draagbaar en zeer handig apparaat om in een straal van ca. 2 m. de geopatische invloeden te reduceren.

TV-Computer Rayex

Voor het neutraliseren van straling van TV- en computerschermen.