Ziek van straling mobiele telefoon

Steeds meer mensen maken zich zorgen over straling als gevolg van de oprukkende mobiele telefonie. Ze protesteren tegen de komst van GSM – en UMTS – antennes, er gaan geluiden op over ‘stralingsziekte’ en sommige mensen begeven zich nergens meer zonder stralingsmeetapparatuur.

In Zwolle komt voorlopig geen zendmast de stad meer in en de Zwolse Diny Fransen heeft zich in de strijd geworpen: ‘Mensen moeten zich bewust worden van de gevaren.’

Op het wereldwijde web gonst het van de waarschuwingen voor de straling van GSM- en UMTS-antennes. DECT-telefoons – mobiele huistelefoons – zouden helemaal gevaarlijk zijn. Ook de media en de politiek houden zich steeds meer bezig met het fenomeen.

Straling van GSM- en UMTS-antennes

De GSM- en UMTS-antennes verzenden signalen naar mobiele telefoons. De mobiele telefoontjes, zowel de GSM als de DECT-telefoons, zorgen door deze stralingen voor een magnetisch veld.

Er gaan geluiden op over mogelijke schadelijke gevolgen van stralingen voor de gezondheid van mensen. Toch heeft nog geen enkel wetenschappelijk onderzoek dit daadwerkelijk aan kunnen tonen.

Diny Fransen denkt hier heel anders over. Zij ziet deze stralingen als een groot gevaar. Mensen uit haar omgeving die last hadden van hoofdpijn of slapeloosheid deden hun DECT-telefoon de deur uit en hun klachten verdwenen. Met dit gegeven en de onderzoeken die zij las is de schadelijkheid van de straling voor Fransen bewezen.

gsm straling

Ze hoorde over de GSM-, UMTS-antennes en DECT-telefoons via stralingsdeskundige Jan ten Kleij. Vanaf dat moment begon de tengere, felle dame met haar strijdvoering. Met een enorme gedrevenheid wil ze mensen bewustmaken van de gevaren van stralingen.

Daarom deelt ze in haar buurt affiches uit en meet ze met haar eigen meetapparatuur de hoeveelheid stralingen bij mensen thuis. Het gaat Fransen vooral om de DECT-telefoon. Volgens haar schuilt daar een groot gevaar in. ‘Mensen weten van niets, het voelt voor mij als een taak om ze te laten weten dat ze een zendmast in huis hebben staan, want dat is het’, zegt ze.

Stralingen en stralingsziekte

Veelgenoemde klachten van mensen die zeggen te lijden aan de zogeheten ‘stralingsziekte‘ zijn hoofdpijn, slapeloosheid en vermoeidheid. Volgens Fransen hebben deze klachten, maar ook ADHD, allergieën, depressiviteit, concentratieproblemen en agressie maar één oorzaak en dat is de DECT-telefoon.

‘De stralingen van dat ding is ongelooflijk. Heel veel mensen hebben problemen als gevolg van stralingen. Ik kan daar bijna niet meer naar kijken, zo erg vind ik het’, verzucht Fransen.

De Gezondheidsraad en haar visie

De Gezondheidsraad heeft weinig op met de paniekvorming rondom stralingen. Dat je de wijzers van gevoelige meetapparatuur op tilt kunt laten slaan door frequenties in de lucht betekent volgens hen niet dat het menselijk lichaam daardoor uit balans raakt.

Ook de lokale politiek besteedde aandacht aan de stralingen van GSM- en UMTS-antennes. Op verzoek van GroenLinks/De Groenen besloten zowel de Zwolse woningcorporaties als de gemeente te stoppen met het plaatsen van de zendmasten.

Pas wanneer een groot Zwitsers onderzoek naar stralingen aan het eind van dit jaar met resultaten komt, wordt gekeken of de zendmasten weer geplaatst kunnen worden of niet. De groene fractie is erg blij het besluit van de woningcorporaties en met de stellingname van de gemeente.

electrosmog

GroenLinks/De Groenen ging tot actie over om ‘risico’s te vermijden’, maar wanneer komt er dan definitief duidelijkheid over de effecten van diverse stralingen? Feit is, dat er al onnoemelijk veel onderzoeken naar stralingen bestaan met vele uiteenlopende conclusies. Iets dat enkel zorgt voor meer onduidelijkheid.

Onderzoeken

Aan de reeks al gedane onderzoeken moet volgens Eric van Rongen, wetenschappelijk secretaris van de Gezondheidsraad, niet teveel waarde worden gehecht. Zelfs het belangwekkende Zwitserse onderzoek dat nu loopt is volgens hem niet meer dan het zoveelste in een lange reeks onderzoeken. Volgens Van Rongen is er sprake van ‘opjutgedrag’. ‘Wat het probleem is met straling, is dat veel mensen het associëren met kernenergie of röntgenstraling.

Deze vormen van stralingen zijn totaal anders dan de radiogolven waarvan sprake is bij GSM-, UMTS-antennes en DECT-telefoons.’ Volgens de Gezondheidsraad kan bij ‘stralingsziekte’ niet worden aangetoond dat dit direct te maken heeft met de stralingen van GSM,- UMTS-antennes of DECT-telefoons.

‘Het zijn vage klachten, van algemene aard. Ze kunnen tal van oorzaken hebben, de relatie met stralingen valt niet te leggen’, zegt Van Rongen.

electrosmog corrector

Het is een gegeven dat stralingen zorgen voor felle tegenstrijdige overtuigingen. De standpunten van Diny Fransen en Jan ten Kleij staan lijnrecht tegenover die van de Gezondheidsraad. Het liefst zouden zij vandaag nog een verbod zien op de mobiele huistelefoontjes en ook de hoeveelheid stralingen die de zendmasten afgeven moet volgens hen omlaag.